News

22 okt 2021 openbare dorpsvergadering

22 oktober 2021, Openbare Dorpsvergadering Noordgouwe-Schuddebeurs in het dorpshuis

Met ongeveer 50 inwoners van Noordgouwe-Schuddebeurs, burgemeester Jack van den Hoek, Baukje Bruinsma namens de gemeente en Gea Schoenmaker van SMWO als gasten

20:00 Burgemeester Schouwen-Duiveland

Jack van den Hoek startte als burgemeester in coronatijd. Hij wandelde die maanden door de kernen, leerde hoe divers die zijn, maar sprak nauwelijks inwoners. Af en toe een bedrijfsbezoek, huwelijk of 100-jarige bezoeken was de max. Dus vandaar dat hij de gelegenheid om kennis te maken en sfeer te proeven graag aanneemt. Veel leuker dan het niet doorlaten gaan van dorpsfeesten of handhaven bij tradities. Gisterenavond was voor het eerst sinds lang weer een gewone gemeenteraadsvergadering. 

Het eiland is, naast mooi in natuur en monumenten, zo divers als hij tevoren al dacht. Dat maakt het des te nuttiger om vergaderingen als deze bij te wonen, bewoners beter te leren kennen en te horen wat hen bezighoudt en wat hier speelt. Wat fijn is om te zien is dat gemeenschapszin en het omkijken naar elkaar wel overal aanwezig lijkt. De ‘stugge Zeeuwen’ komt hij in het echt niet tegen, de niet-Zeeuwen blijken toch vaak een link met Zeeland te hebben door familie of vakantie. Voor een klein eiland had de burgemeester de sociaal-maatschappelijke problematiek achter de voordeur kleiner verwacht. 

Na twee banen als loco-burgemeester in Uitgeest en Haarlem, is dit zijn eerste echte burgemeesterspost. 

20:15 Transitie Warmte 

Kimo van den Berg leidt het onderwerp in. Baukje Bruinsma praat ons verder bij over het project Transitie Warmte van de gemeente: Aardgasvrij maken van wijken en buurten. (Dus geen energietransitie, wat veelomvattender is).

We worden aardgasvrij vanwege het klimaatakkoord met als doel minder dan 2 graden te stijgen. Daarvoor moeten we van aardgas af, want bij de verbranding komt CO2 vrij. En we willen 90% minder CO2 in 2050 dan in 1990. 

Dit plan gaat over de zoektocht naar alternatieven voor aardgas per buurt. Oude panden hebben meer baat bij isoleren en nieuwe huizen zijn geschikt voor nieuwe duurzame oplossingen. Er komen plannen wat per wijk/buurt de meest passende oplossingen lijken om aardgasvrij te worden. Vanwege de voortdurend nieuwe ontwikkelingen wordt het plan elke 5 jaar geactualiseerd.

De alternatieven voor aardgas zijn nu warmtepompen, warmtenet en duurzaam gas.

– Warmtepompen zijn geschikt voor nieuwe woningen die al goed geïsoleerd zijn. Warmtepompen halen energie uit de lucht, de bodem of een hybride vorm die nog kan teruggrijpen op aardgas als het echt nodig is. 

– Een warmtenet is een collectieve oplossing. Bruikbaar als een hele wijk van het aardgas afgaat en energie uit water of de bodem haalt. 

– De derde oplossing is duurzaam gas. Inzetten op besparen van gas en het kleine beetje dat je nog nodig hebt, gebruik je biogas of waterstof. Maar er komt niet veel biogas beschikbaar.

– Waterstof is een alternatief dat regelmatig genoemd wordt. Het lijkt met name beschikbaar te komen voor de industrie, dus lijkt nog geen oplossing voor woningen. 

Het betrekken van inwoners bij de plannen liep door corona wat averij op. Er is wel een enquete geweest. Daarnaast is er samenwerking van betrokken organisaties in Zeeland op gebied van energie (zeeuwland, netbeheerder, waterschap, zeeuwind). Extern bureau Overmorgen maakte een analyse wat er per wijk of buurt helpt.

Inwoners vinden het van belang dat ieder mee kan doen; een eerlijk en sociale transitie met oog voor knelgevallen. En willen inzetten op samenwerken met Zeeuwse partijen samen met lokaal eigenaarschap.

Het Rijk heeft aangegeven dat in 2050 iedereen van het aardgas af moet zijn. 

Gemeente Schouwen-Duiveland richt zich op de eerste stappen en niet op een plan tot 2050. Voor iedere buurt is nu een analyse gemaakt en gekeken wat de warmtebronnen zijn in dat gebied. 

Omdat de ontwikkelingen snel gaan en nieuwe oplossingen kunnen bieden, kiest de gemeente ervoor het plan elke 5 jaar bij te stellen. En per wijk en dorp een soort maatwerk te zoeken. 

Op de kaart blijkt Schouwen-Duiveland vooral ‘geel’ te zijn: Oudere woningen die te ver uiteen liggen voor een collectief warmtenet. Dat betekent isoleren, besparen en aanvullen met duurzaam gas. 

Rond Zierikzee liggen kleine ‘roze’ gebieden: huizen die beter geïsoleerd zijn en dichter opeenliggen: Malta zou zich lenen voor een warmtenet, maar de keus kan ook nog vallen op individuele oplossingen. Dat ontloopt elkaar financieel niet veel. 

‘Blauw’ zijn beter geïsoleerde woningen die warmtepompen kunnen aanschaffen. 

Bedrijventerreinen zijn weer anders omdat ze andere energieverbruik hebben. Recreatieplekken zijn ook afwijkend, want die zijn soms een half jaar dicht. 

Voor Noordgouwe Schuddebeurs lijkt een warmtenet niet haalbaar: Woningen te ver uiteen en te oud. 

Nog vragen?

 • Is de conclusie dat we alles best individueel doen?
 • Zou Het Plan in Schuddebeurs nieuw genoeg zijn voor warmtepomp-oplossingen? 
 • Hoe staat Zeeuwland hierin? 

Zeeuwland werkt mee aan deze transitie. Ook zij hebben de doelstelling vanuit het Rijk om energielabel B te realiseren. Het wordt dus een gezamenlijk traject. 

 • Kunt u iets zeggen over de sociale acceptatie van warmtenetten? (in Rotterdam zijn ze er niet zo blij mee)

We zijn vorig jaar een onderzoek naar de haalbaarheid van aquathermie in Malta. Eerst een enquête. Sommigen zien het zitten, anderen niet. Dat merken we ook in de klankbordgroep. Particuliere eigenaren willen alternatieven onderzoeken, bewoners van Zeeuwlandwoningen zijn benieuwd naar het warmtenet. Het lijkt erop dat het warmtenet iets goedkoper is, maar qua eigenaarschap is het minder. Als Zeeuwland dat wil, moeten 70% van de huurders akkoord zijn. Vorig jaar was er een onderzoek en enquête naar de haalbaarheid van aquathermie in Malta. Dat gesprek met bewoners zou verder gevoerd moeten worden. 

 • Is er oog voor het esthetisch en lawaai-aspect van warmtepompen? 

We kijken in Noordgouwe nog niet naar warmtepompen. In Malta hebben we de criteria geluid en CO2 meegenomen, esthetisch nog niet. Qua geluid worden de warmtepompen beter, de looks nog niet. 

 • Als heel Schouwen-Duiveland geel is, hebben we dan wel genoeg biogas om het aan te vullen? 
  Nee, onduidelijk hoeveel biogas er voor het eiland beschikbaar is. We gaan deze 5 jaar op besparen in zetten. En dan weer verder stappen. 
 • Kijken we nog iets breder? Het woord zonnepanelen valt.

Zonnepanelen wekken veel energie op, die we niet kunnen afvoeren. Ons elektriciteitsnet is niet toereikend. Op piekmoment kan die elektriciteit niet weg. Grotere bedrijven mogen nu geen zonnepanelen meer plaatsen. Inwoners mogen nog steeds zonnepanelen plaatsen en energie terugleveren. Maar we moeten wel een oplossing voor die filevorming op het net. Een nieuw KV-station zou soelaas kunnen bieden. Er zijn 6 voorkeurslocaties en de gemeenteraad moet daarover beslissen. Er worden 3 locaties verder uitgezocht: Iets bij het bedrijventerrein, bij De Val en in de polder bij Oosterland. Er wordt daarnaast gekeken naar landelijke inpassing, geluid etc. 

De uiteindelijke locatie is mede afhankelijk van wat Bergen op Zoom gaat doen. Ook daar komt een (380) KV-station en de kabel mag niet meer dan 30 km zijn. Dus afhankelijk van welke locatie zij kiezen, moeten we de kilometers weer checken. 

Duidelijk is dat we altijd een elektriciteitsnet nodig hebben en individuele oplossingen om het lokaal op te lossen. Daarvoor staan goede voorbeelden op https://duurzamehuizenroute.nl/

Wie kent het duurzaam bouwloket als subsidieplek? https://www.duurzaambouwloket.nl/

De gemeente heeft € 100.000,- isolatiesubsidie dit jaar, waarvan 1500 per huis. Er is nu, eind oktober, € 50.000 opgevraagd. De ook trapliften en rolstoelbestendigheid: een totale toekomstbestendigheid.

Tot 31 december is er nog een voucherregeling van max € 87,- voor tochtstrips, en andere kleine energiebespaarders: Regeling Reductie Energieverbruik (RRE).

Het gaat over zonthermie dat een betere oplossing lijkt dan andere alternatieven voor elektriciteit en gas. De vraag is waarom zonthermie niet krachtiger naar voren komt. Zonthermie is een manier om zon te bewaren voor de winter. Een basalt-accu zou een simpele oplossing zijn. 

Voor die oplossing houdt de gemeente zich aanbevolen om herinnerd te worden. Sommige dingen zijn nog in innovatie of duur, andere zijn ertussendoor geglipt. 

De Basaltaccu is zo een. De kleinere accu’s zijn nu nog vrij duur, maar we moeten erbij blijven. 

 • De gemeente weet best veel van onze huizen, weet u ook al wat het kosten gaat? Dan kunnen we eraan wennen en werken. 

Dat hebben we nog niet gedaan. We hebben inderdaad info over de bouwjaren. We kunnen meer doorrekenen dan we nu doen. Die vraag klinkt vaker, we willen daarmee aan de slag.  

 • Kan de gemeente flexibeler worden met de ‘zichtregels’ bij het energiezuinig maken van monumentale panden?

Klopt, we spreken tegenwoordig over ‘dat het het aanzicht niet aantast’ ipv dat het niet zichtbaar mag zijn. We moeten nog steeds een akkoord hebben van de welstandcommissie, maar er is meer ruimte gekomen. 

Ook bij de ISDE-subsidie zijn wat voorwaarden versoepeld (de energielabelverplichtingen). De voorwaarde dat het bouwjaar vóór 1979 moet zijn, is nog wel van kracht.

 • Is er beleid voor auto-laadpalen? 

Er is een kaart op de website van de gemeente met de huidige laadlocaties. De site is interactief, inwoners kunnen ook laadpalen aanvragen op locatie: https://openbaarladen.nl/schouwen-duiveland/locaties-laadpalen-in-schouwen-duiveland

21:00 Gea Schoenmaker SMWO

Er zijn 4 medewerkers welzijn en opbouwwerker op het eiland aangesteld. Zij willen meer zichtbaar en vindbaar zijn. Gea Schoenmaker kreeg het middengedeelte, met Zierikzee en Noordgouwe Schuddebeurs. Ze is benieuwd of er wensen zijn waar SMWO bij kan ondersteunen: ‘Ik ga zelf geen dingen bedenken en wil graag aansluiten bij waar vraag naar is om de leefbaarheid te vergroten’. Desgewenst een paar voorbeelden: een groenvoorziening, een natuurspeeltuin, thuis in het dorpshuis, tafelen in de buurt. 

 • Het fietspad Dreischor: een veilig fietspad voor de kinderen. Als er spreektijd is wil ik dat nog even noemen.

Voor individuele hulpvragen kunt u contact opnemen via de website of telefoonnummers van SMWO.

21:15 Dorpsvisie

Er is de mogelijkheid om zelf een dorpsvisie te ontwikkelen. Zijn er mensen die zich hiermee willen bezighouden?  Op het eiland zijn kernen (Sirjansland, Burgh-Haamstede, Brouwershaven) die hun dorpsvisie op papier zetten. 

 • Past daar ook een visie in om de toegangs- en afvoerwegen minder racebaanachtig te maken, autoluw misschien? 

Daar is vaker op ingestoken. Ton houdt zich er 4 jaar mee bezig en benoemt alle wegen waar te hard gereden wordt. Ook als voorzitter van de dorpsraad krijgt hij geen echte afspraken bij de gemeente. Als het niet lukt een soort verkeersplan voor veiliger wegen te krijgen is het wellicht tijd op te schalen naar de verkeerswethouder, tipt de burgemeester. 

 • Met Pasen raceten de motoren, er zijn een soort wedstrijden. 

Als dat gebeurt moet je niet maandag de gemeente, maar direct de politie direct bellen, zegt de burgemeester erover. 

Misschien zou het goed zijn om bij de dorpsvisie na te denken over de inrichting van wegen. Als het dorp dat doet, heeft het meer gewicht dan wanneer er een klager is. 

Een idee wordt geopperd om een avond beleggen met de betrokken mensen van de gemeente om voorbeelden die elders werken (gemeenten in Noord-Holland houden geluidsoverlast door motoren lager) door te spreken op haalbaarheid hier. 

Terug naar een algemenere insteek op de dorpsvisie: De gemeente heeft geld uitgetrokken, maar voor welke toekomst? Denk mee over veranderingen voor het dorp; of er meer bedrijven of meer groen zou moeten komen. Denk aan grotere opgaven voor de toekomst en werk die op onderdelen uit. Niet op details als verkeersdrempels: Pak die met de betreffende wethouder op. Anders gaat er teveel tijd overheen. 

Inmiddels hebben zich 6 mensen gemeld en is er een werkgroep Dorpsvisie.

21:40 Rondvraag

-Bos van Schuddebeurs. Daar kan je mooiere wandelgebieden maken. Kan dat groter? Daar wil ik graag over meedenken. Mooie bomen planten langs de dijk. 

-Komt er een verslag van deze avond op de website?

Er is lang weinig mogelijk geweest, maar nu kunnen we uploaden. 

Ook de mail naar het dorpsraadadres kwam nergens aan. Dat is nu ontdekt en opgelost. Excuus aan zenders die geen reactie kregen het afgelopen jaar. 

Als iemand belangstelling heeft de website in beheer te nemen: we zouden het graag in dorpshanden brengen.

-Is er al iets bekend over het gat van Noordgouwe? 

Aan de kant van de Brouwerijstraat komen 5 woningen en daarachter 2 vrijstaande woningen. Met 10-20 extra parkeerplaatsen, voor als het in de kerk of bij Van der Weijde druk is. 

De containers zijn nog niet verplaatst. Vroeger was het een mooie straat. Eigenlijk zou de gemeente daarin moeten handhaven, dat een aannemer het niet laat verloederen.

21:50 uur 

0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.